Codzienna Porcja Informacji

Wydarzenia ważne i ważniejsze

Biznes

Księgi podatkowe małych przedsiębiorstw – wszystko, co musisz o nich wiedzieć!

Księgi podatkowe małych przedsiębiorstw są formą ewidencji księgowej, służącą do przedstawiania operacji gospodarczych małych firm w formie uproszczonej. Czyli właśnie takiej, jakiej potrzebują małe i średnie biznesy!

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się wszystkiego o tej formie księgowości! Może okaże się, że warto ją zaprowadzić w Twoim przedsiębiorstwie?

Co możemy rozliczyć za pomocą ksiąg podatkowych małych przedsiębiorstw?

Właściwa nazwa tej formy prowadzenia ewidencji księgowej to: podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR). Księguje się w niej:

– przychody każdego rodzaju (a więc nie tylko przychody ze sprzedaży, ale także pozostałe przychody),
– kupno towarów handlowych, a także materiałów podstawowych,
– koszty uboczne tychże zakupów,
– wszystkie wydatki przedsiębiorstwa. Jako wydatki można rozliczać:
x wynagrodzenia – tak w gotówce, jak i w naturze,
x koszty transportu i logistyki,
x koszty produkcji,
x wszystkie inne wydatki, poniesione na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pewną ciekawostką jest fakt, że w PKPiR można obecnie wykazywać także koszty prac badawczo-rozwojowych (od kwietnia 2016 roku).

Jakie firmy mogą się rozliczać za pomocą ksiąg podatkowych małych przedsiębiorstw?

Księgi podatkowe małych przedsiębiorstw są formą ewidencjonowania przychodów i rozchodów dostępną tylko niektórym firmom. Prowadzenie PKPiR jest dozwolone:

– osobom fizycznym, osiągającym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby te muszą wybrać jednak podatek liniowy jako formę opodatkowania przychodu, bądź rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych,
– spółkom jawnym osób fizycznych, spółkom cywilnym osób fizycznych i spółkom partnerskim.

Wszystkie wymienione powyżej podmioty, aby skorzystać z PKPiR, nie mogą:
– rozliczać się z fiskusem w formie ryczałtu,
– osiągać przychodów netto ze sprzedaży towarów lub przeprowadzania operacji finansowych powyżej 2.000.000 euro (w walucie polskiej) w danym roku obrotowym. Przekroczenie wymienionego limitu skutkuje zobowiązaniem firmy do prowadzenia pełnej księgowości.

Jak założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Kwestia ta została uregulowana w § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia PKPiR.

Zgodnie z treścią tego przepisu, księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona w dniu 1 stycznia roku podatkowego, albo w dniu założenia przedsiębiorstwa.

Od 01.01.2018 roku podatnicy nie muszą zawiadamiać naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia PKPiR.