Codzienna Porcja Informacji

Wydarzenia ważne i ważniejsze

Technologia

Czym są przewierty horyzontalne?

Sterowane przewierty horyzontalne w najprostszym możliwym ujęciu są nowoczesną technologią, która polega na wykonywaniu bardzo dokładnych poziomych przewiertów sterowanych. Koniecznie trzeba również zaznaczyć, że wspomniane przewierty horyzontalne są jedną z odmian odwiertów kierunkowych. Warto również zaznaczyć, że zaliczają się do grupy o nazwie technologia bezwykopowa.

Ponadto technologia umożliwia wykonywać różnego rodzaju instalacje. Należy do nich zaliczyć kanalizację, wodociągi, linie energetyczne czy gazociągi. Obecnie istnieje nawet możliwość śledzenia całego procesu przewiertu w czasie rzeczywistym. Oczywiście pierwszym etapem omawianego przewiertu horyzontalnego zawsze będzie wykonanie projektu trasy, którą będzie przebiegał pilotażowy przewiert.

Możliwości zastosowania horyzontalnych przewiertów sterowanych

Warto wiedzieć, że bardzo ważnym czynnikiem, który warunkuje możliwość omawianego sterowanego przewiertu horyzontalnego jest kombinacja dwóch parametrów, czyli długości oraz średnicy rurociągu. Ponadto bardzo ważne będą lokalne warunki geologiczne. Należy zdawać sobie sprawę, że najdłuższe przewierty, które są wykonywane omawianą technologią nie przekraczają 2 km. Znaczna większość przejść wykonywana jest bowiem na krótszych dystansach.

Należy również mieć świadomość, że dla dużych średnic i dystansów decyzja decyzja o podjęciu wierceń koniecznie musi być poprzedzona bardzo szczegółowymi badaniami geologicznymi gruntu z obszaru wiercenia. Warto wiedzieć, że warstwy otoczaków, żwiru, skał czy kurzawki mogą bardzo przeszkadzać przy większych grubościach. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że dostępne na rynku wiertnice są w stanie wiercić nawet w litej skale.

Zalety technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych

Przewierty horyzontalne umożliwiają w pierwszej kolejności na uniknięcie ograniczenia ruchu w przypadku ewentualnego przekraczania szlaków komunikacyjnych czy pasów startowych na lotniskach.

Ponadto praktycznie do minimum zredukowana jest ingerencja w środowisko naturalne. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w bardzo dużej liczbie przypadków jest to jedyna możliwa metoda na ułożenie instalacji podziemnej. Nie wymaga bowiem dostępu do powierzchni pod którą prowadzony jest dany przewiert.

Bardzo często ma to miejsce na terenach zurbanizowanych czy chronionych terenach zielonych. Ponadto dzięki stosowaniu bezwykopowej technologii nie trzeba przeprowadzać później kosztowych regeneracji nawierzchni, co ma miejsce w przypadku metod tradycyjnych.